לקוח:  חברת סיטיפס

רכבת קלה בשביל הקהילה

הרכבת הקלה בירושלים נתפסה כחברה שאינה מחוברת לתרבות והחברה הירושלמית. כחלק מעבודתנו עם הלקוח, שינינו את תפיסת התושבים על החברה, בעזרת קמפיינים שונים, פעילויות חברתיות וקהילתיות, מופעי רחוב ועוד, אשר מחברים בין סיטיפס לבין התושבים.

לסיפור הבא